maandag 13 mei 2013

Ik...... het veranderingsproces.

Ik

Ik, dit bedoel ik dus persoonlijk.

Mijn verhaal, ik ging op bijna 7 jarige leeftijd voor het eerst naar school en late leerling.
Ook hoefde ik niet naar de kleuterschool vonden mijn ouders, in die tijd ook nog redelijk normaal.

donderdag 25 april 2013

De Skillscard

Als u de skillscard goed bestudeert dat zal het u opvallen dat de card is opbouwt uit sleutelwoorden tevens zijn die in een bepaalde hiërarchie geplaatst, en ze hebben ook een onlosmakelijke onderlinge relatie.
De kracht hiervan is dat u ze altijd direct kunt relateren aan de situatie die u wilt toetsen, beschrijven en/of ontwikkelen.

maandag 22 april 2013

Manager zijn betekend

Dat U als eerste moet beseffen dat u met heel veel mensen gaat werken die vaak totaal verschillende meningen en vaak ook een afwijkende visie hebben, En ja soms zelfs verborgen doelstellingen hebben.


  • U hoofdtaak als manager is, om dit dagelijks te dirigeren in de juiste richting want organisaties hebben nu eenmaal een doelstelling en dat is ook de enige reden waarom ze bestaan.


  • Dit lijkt erg logisch maar als u naar de werkvloer kijkt en naar het functioneren van de managers en hun medewerkers, dan kan men vaak concluderen dat deze logica soms ver te zoeken is. 


De vraag die zich dan direct stelt is hoe komt dat toch? en wat kun we er tegen doen.........

Daar is helaas nog steeds geen algemene handleiding voor.

  1.  Maar gelukkig wel goede opleidingen, cursussen, workshops, lezingen en voordrachten.
Die zullen u ook aardig op weg helpen zeker als talent hebt voor dit boeiende beroep.

Maar het grootste probleem is dat U te bewust, onbewust bezig bent uw dagelijkse taken te volbrengen.

Ik heb daar in de loop der jaren een goed werkbaar instrument voor ontwikkeld wat in elke situatie en setting toepasbaar is en u direct helderheid verschaft, waar en wanneer u de controle en het inzicht over het lopende management proces wel of niet verliest.

vrijdag 14 september 2012

Visie en actie, De rol


Er is nog `n element, wat grote impact heeft op de eerste visie van Gerard en dat is zijn rol als financieel directeur.
Want de rol bepaald voor het grootste deel, zijn manier van handelen, en zijn visie ontwikkelingsproces.

De inhoudelijk eigenschappen en factoren van een rol zijn zeer divers, en ze spelen dus altijd een beslissende rol, in de besluitvorming en visie van de persoon die deze rol vertegenwoordigd.

Ik ga hier binnenkort in dit blog bericht nog uitgebreider op in, even tijd voor u om daar ook eens over na te denken, welke betekenis het voor u zou hebben.

zondag 26 augustus 2012

Visie en actie vervolg, paar stappen terug


Maar we gaan best eerst eens `n paar stappen terug!
Wat is de reden van de uitspraken, die de drie directieleden in eerste instantie doen.

Ik ga u nu even attenderen op deze drie elementen.

Het in kaders denken.
Het out of de box denken.
Kern bevoegdheden en verantwoordelijkheden. (letop de volgorde)

U heeft nu even tijd om na te denken, wat dit met het verhaal te maken heeft.

Wat is de betekenis van deze drie elementen en hoe geeft men daar persoonlijk invulling aan?

Laten we begin met Gerard de financiële directeur, met zijn specifieke uitspraak, is dit misschien mede te verklaren vanuit zijn functie?

Het in kaders denken.
Het out of de box denken
De kern bevoegdheden en verantwoordelijk heden.

Is het antwoord ja, dan is dat heel goed mogelijk, en is dat dan ook zo voor de andere twee directieleden het antwoord daarop volgt?

Terug naar de uitspraak van Gerard.

Wat gebeurt er als we de drie factoren eens in een andere hiërarchie zetten.

1. Het in kaders denken.
2. De kern verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
3. Het out of de box denken.

Is deze volgorde logischer, zouden de meeste mensen onder ons het ook zo formuleren?
Waarschijnlijk wel, is daar iets verkeerd aan, neen.

Element 1
Het zegt alleen iets over hoe we gezamenlijk dit type zaken benaderen.(Collectieve denkpatronen)
Waarom omdat we namelijk in eerste instantie vrijwel in het zelfde kader denken als Gerard.
(Het is ons, bewijzen van spreken met paplepel ingegeven).

Element 2
Daar kunnen zeer verschillend meningen over bestaan.
(Prioriteiten, waarden, normen, visie, opleiding, focus, spelen hier meestal een doorslaggevende rol)

Element drie
Dit is iets het heel persoonlijks, zeer moeilijk om te beschrijven.(het is eigenlijk alleen af te meten aan wat daar uit voort komt)

Maar stel dat u maar drie kerntaken mag benoemen voor deze financiële functie…

Mijn lijstje

1. Een financieel systeem creëren en in stand houden zodat het inzichtelijke en helder is voor iedereen, maar vooral ook stuur en bewaakbaar is, zodat het voor alle medewerkers binnen de organisatie een hanteerbare en werkbare situatie kan ontstaan.
2. Dit financieel systeem zonder enige discussie cijfermatig met de juiste cijfers te kunnen ondersteunen. Dit tevens dagelijks kunnen toetsen aan de bestaande wetten en regelgeving en de adviserende partijen.
3. De eventuele afwijkingen en hiaten in dit financieel systeem, opsporen en elimineren. Zoeken naar nieuwe openingen en hiaten in de wet en regelgeving om daar financieel binnen de buiten grenzen van deze wettelijke kaders voordeel uit te halen t.b.v. de organisatie, voornamelijk op het gebied van een optimale winst prestatie.

De focus van Gerard zal dus zeker bij deze kern activiteiten liggen.
Dus in eerste instantie erg ver verwijderd van het verhaal Sandra.
Focus is vaak `n zeer grote remmende factor, zeker als het gaat om het out of de box denken.zaterdag 25 augustus 2012

Visie en actie het vervolg, het eerste directieleden proces


Eerst even de eerste reacties van de drie directieleden
Financieel directeur Gerard, ja prima maar ik kan hier niet veel mee, dit soort zaken kosten tijd en geld en beide zijn schaars bij mij.

Personeelsdirecteur Hendrik, ja gelukkig is Sandra hier nog maar kort we kunnen zo van haar af, want dit type onrust kunnen op we dit moment zeker wel missen. En zo`n aanval op een zeer gewaardeerde medewerker als Peter daar word ik ook al niet echt vrolijk van.

Technisch directeur Theo, ja sorry maar ik denk dat we hier `n redelijk grote inschattingsfout maken waarom, het gaat hier volgens mij over onduidelijkheden in onze organisatie en communicatie structuur.

donderdag 2 augustus 2012

Visie en actie, mijn reactie

Mijn reactie

Op het verhaal

Er zullen mensen zijn

  • Die het bekijken en verder gaan met hun werk.
  • Die het lezen en denken oké. 
  • Die het lezen en denken ja leuk.
  • Die het lezen en inderdaad nadenken dit is een case die ook in onze organisatie kan voorkomen.
  • Die dit lezen en echt nadenken hoe ga ik hier mee om wat kan ik hier uit leren.

En er zullen mensen zijn

  • Die dit verhaal binnenste buiten keren en waakzaam zijn, als dit fenomeen zich zomaar in hun organisatie kan of gaat spelen.
Juist en dat zijn namelijk de echte leiders, de anderen daar is visie hebben en of ontwikkelen nog niet voor direct. 

Denk en handel dagelijks naar de uitspraak van Peter F. Ducker.


  • Doning the right things 
En simpele uitspraak maar moeilijk te leiden net als het verhaal.

Want het gaat niet om mijn handelen en visie maar om dit van u.

Thijmen